logo-6-removebg-preview
Mercedes
تولید گارد های استیل برای انواع برندهای کشنده

راه حل هایی برای دنیای واقعی

ابزارهایی را به تیم خود بدهید تا کار را بهتر کنند: راه حل هایی بیابید تا عملیات خود را سازنده نگه دارید و افراد خود را ایمن نگه دارید.

MERCEDES
گارد استیل بنر آکتروس MP4

این نوع گارد به صورت استیل براق ، مات و رنگی متناسب با رنگ بدنه قابل تولید می باشد.

MERCEDES
SKY-LIGHT SLIM

بنز آکتروس مدل....

MERCEDES
SKY-LIGHT WING

طراحي انواع استندهاي تركهد ، طراحي استندهاي افقي مخصوص لوله هاي مبلي و صنعتي و طراحي استند هاي عمودي مخصوص پروفيل هاي بسته و باز ، صاف كن ورق و ...

MERCEDES
4-LIGHT MINI

طراحي انواع استندهاي تركهد ، طراحي استندهاي افقي مخصوص لوله هاي مبلي و صنعتي و طراحي استند هاي عمودي مخصوص پروفيل هاي بسته و باز ، صاف كن ورق و ...

پیمایش به بالا